Archives

12 Ekim 2016 - 12:00
By

Programın Amacı ve Kapsamı İş hayatının hızla değişen ve risk içeren dinamiklerinden ilham alarak tasarlanan Gelecek İçin Gelişim Programı, yöneticilerin sürdürülebilir başarılarına katkı sağlamak ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu program, kişilerin yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra

Öz Yetkinlik Gelişim Programları
15 Ocak 2015 - 10:03
By

Öz Yetkinlik Gelişim Programları, benlik bilincini ve kişinin kendisini geliştirmeyi odağına alarak, çalışanların ve yöneticilerin kendilerini keşfetmelerini; duygularının, düşüncelerinin, değerlerinin ve davranışlarının altında yatan unsurları fark ederek tüm bunları yönetme yetilerini geliştirmelerini ve kişisel disiplin edinmelerini hedeflemektedir. Öz Yetkinlik Gelişim

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları
15 Ocak 2015 - 10:01
By

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş süreçlerini alarak, çalışanların ve yöneticilerin zihinsel süreçlerini daha etkin çalıştırmayı, analitik bakış açısını geliştirmeyi, yönetsel fonksiyonları güçlendirmeyi, yönetim perspektifini ve alternatifli düşünme yetisini desteklemeyi ve iş performansını sürdürülebilir şekilde arttırmayı hedeflemektedir. Bilişsel Yetkinlik

15 Ocak 2015 - 09:58
By

Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş-insan yönetimindeki dengeleri alarak, çalışanların ve yöneticilerin sağlıklı ve kaliteli iletişim kurmalarını, ilişkilerin ahenkli şekilde uzun süre geçerliliğinin korunmasını sağlamayı ve kolektif takım başarısını elde etmeyi hedeflemektedir. Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer

15 Ocak 2015 - 09:46
By

Yönetsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına yönetim ve liderlik olgularını alarak, çalışanların ve yöneticilerin iş-insan yönetiminde başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak yol ve yöntemlerle ilgili gelişimi desteklemeyi, liderlikte fark yaratan bir performans sergilemelerini sağlayacak becerileri geliştirmeyi ve geleneksel yöntemlerin çok ötesine

15 Ocak 2015 - 09:40
By

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli, bireyin etkin bir liderlik sergilemesi için gerekli özellikleri 5 ana başlık altında bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Modele göre etkin liderliğin temelinde her biri üçer alt başlıkla tanımlanmış 5 ana boyut yatmaktadır. Öğrenme (Learning) İdrak (Intellect)

15 Ocak 2015 - 09:37
By

Profesyonel Koçluk Gelişim Programları, odağına potansiyeli performansa dönüştürmeyi alarak, bireylerin ve takımların olduğu yerden olmak istediği yere gitmesi için karşılıklı anlaşmaya dayanan ve tamamen etkileşimli bir değişim sürecidir. Tanımlanan ve arzu edilen değişim kişisel ya da takım bazında olabilir.

3 Temmuz 2018 - 14:55
By

Otantik Liderlik kavramı ilk kez 1938’de Chester Barnard tarafından kullanılmıştır. 1960’larda liderlerin ve kurumların otantikliği özgünlüğü yönetim bilimleri kuramcıları tarafından kavramsal olarak tartışılmıştır. 2000’li yıllarda ise endüstriyel psikologlar tarafından otantik liderlik kişilik özelliği olarak incelenmiş ve otantik liderlik testleri