Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş süreçlerini alarak, çalışanların ve yöneticilerin zihinsel süreçlerini daha etkin çalıştırmayı, analitik bakış açısını geliştirmeyi, yönetsel fonksiyonları güçlendirmeyi, yönetim perspektifini ve alternatifli düşünme yetisini desteklemeyi ve iş performansını sürdürülebilir şekilde arttırmayı hedeflemektedir.

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 4 modül yer almaktadır:

 • Organize Zihin, Planlı İşler
 • Dikkat Problem Çıkabilir
 • Akıllı Hamle, Büyük Etki
 • Tüccar Gibi Düşün

Organize Zihin, Planlı İşler

Eğitimin Genel Amacı

Öngörü ve planlamadan yoksun şekilde iş süreçlerinin ve kısıtlı kaynakların yönetimi neredeyse imkansızdır. Başarı grafiğinin ve performansın ivme kazanarak artması ve uzun vadeli kaliteli iş sonuçlarının garantilenmesi için çalışanların ve yöneticilerin özellikle yapılan işleri önceliklendirme, acil ve önemli ayrımlarını yapabilme, sorunları öngörerek farklı plan alternatifleri geliştirme, zamanı ve diğer kaynakları etkin yönetmek üzere işleri ve insanları organize etme yetilerinin geliştirilmesi gereklidir. Özellikle hızın ve rekabetin arttığı iş dünyasında zaman en kıt bulunan kaynak haline geldiğinden, zamanın artan baskısı organizasyon ve birey üzerinde stres yaratabilmektedir. Tüm bu baskılar içinde çalışma hayatını sağlıklı biçimde yürütmenin tek yolu ise planlamadan geçmektedir.

Organize Zihin, Planlı İşler Eğitimi, katılımcıların

 • Kısıtlı kaynakları (zaman, bütçe, işgücü vb) etkin ve verimli kullanmalarını,
 • Diğerleriyle koordineli çalışarak iş süreçlerini detaylı şekilde planlama alışkanlığı kazanmalarını,
 • İş planlarının takibini yaparak kontrol ve denetim mekanizması oluşturmalarını ve
 • Önemli / anlamlı işlere öncelik vermelerini sağlayacak becerileri
  kazandırmayı amaçlamaktadır.

Dikkat Problem Çıkabilir
Dikkat problem çıkabilir

Eğitimin Genel Amacı

Günümüz iş dünyasının karmaşık ve hızla değişen yapısını anlamanın yanı sıra, tüm değişkenleri işe ve insana katkı sağlayarak yönetmek önem kazanmaktadır. Aynı zamanda çalışanların ve yöneticilerin problemleri analiz ederek yaratıcı yöntemlerle farklı çözümler üretmesi ve diğerlerini çözüm üretmeye teşvik etmesi hem takım dinamiğini hem de iş performansını olumlu yönde etkilemektedir. Problemler ortaya çıkmadan önce öngörebilmek yöneticilerin çeşitli alternatifler üretmesini ve böylece planlama ve strateji oluşturma becerilerini güçlendirmelerini sağlayacaktır.

 

Dikkat Problem Çıkabilir Eğitimi, katılımcıların

 • Analitik düşünme ve problemleri etkili yöntemlerle çözme yetkinliklerini güçlendirmeyi,
 • Karar verme süreçlerinde inisiyatif almalarını kolaylaştırmayı ve
 • Problemlerle karşılaştıklarında çözüm odaklı ve pozitif bir yaklaşım geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 


Akıllı Hamle, Büyük Etki
Akıllı hamle, büyük etki

Eğitimin Genel Amacı

Karmaşık ve değişken iş dünyasında oyunda kalabilmek için yeni ve yaratıcı yöntemler geliştirmek önem kazanmaktadır. Yöneticilerin ve çalışanların, belirsizliğin yoğun ve riskin yüksek olduğu bu koşullarda fark yaratmaları, öngörülü, yenilikçi, stratejik ve sezgisel düşünce biçimini keşfetmeleriyle mümkündür. Strateji üretmek planlı çalışmak anlamına gelmemektedir, aslında stratejik düşünme bir iş yapma şekli olup en sade anlatımıyla geleceği inşa etmek demektir. Cevapları vermekten çok, doğru ve güçlü sorular sorma becerisini geliştirerek, daha farklı ve hatta benzersiz bir sistem kurma ve bu sistemi etkili bir şekilde yönetmek demektir.

 

Akıllı Hamle, Büyük Etki Eğitimi, katılımcıların

 • Görünenin arkasındakini keşfetme becerisini geliştirmelerini,
 • Sezgilerini ve verileri bir arada kullanmanın yollarını kavramalarını,
 • Kurumlarının vizyonuyla bağlantılı bir gelecek resmi oluşturma konusunda sorumluluk almalarını,
 • Yaratıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir başarıyı hedefleyen bir iş yapış
  tarzı geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Tüccar Gibi Düşün
Tüccar gibi düşün

Eğitimin Genel Amacı

Şirketin verimlilik, karlılık ve satış rakamlarına katkı sağlamak tüm çalışanların sorumluluğundadır. Özellikle satış ve finans departmanlarında faaliyet gösteren çalışanların ve yöneticilerin ticari bakış açısına sahip olmaları onların iş performansında, terfi süreçlerinde ve ekip yönetiminde önemli bir rol oynamaktadır. Çalıştığı şirketin faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerini tanımak, rakip analizi yaparak iyi uygulamalardan yararlanmak, potansiyel müşterilerin satışa dönüştürülmesini sağlayarak şirketin verimliliğini arttırma yönünde aksiyon almak ticari bakış açısının temel beceri setlerini oluşturmaktadır.

 

Tüccar Gibi Düşün Eğitimi, katılımcıların

 • Müşteri profilini tanımlayarak potansiyeli satışa dönüştürmelerini sağlamayı,
 • Rakip analizinde elde ettikleri sektörü yansıtan sayısal verileri analitik bir bakış açısıyla yorumlamalarını kolaylaştırmayı,
 • Şirketin verimliliğine, karlılığına, satışlarına ve cirosuna katkı sağlama konusunda proaktif bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.