Gelecek İçin Gelişim Programı

Programın Amacı ve Kapsamı

İş hayatının hızla değişen ve risk içeren dinamiklerinden ilham alarak tasarlanan Gelecek İçin Gelişim Programı, yöneticilerin sürdürülebilir başarılarına katkı sağlamak ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu program, kişilerin yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra davranış değişikliği sergilemelerini kolaylaştıracak nitelikte olan ve farklı destek öğrenme araçlarını içeren zengin bir içeriğe sahiptir.

Yöneticilerin profesyonel yaşamdaki konumları gereği, güçlü iletişim kabiliyetine sahip, sorumluluklarının bilincinde olan, beklenmeyen durum ve zorluklarla baş edebilen ve bu dinamiklere göre karar alabilmeyi başaran bireyler olmaları önem taşıyor. Talentouch, Gelecek İçin Gelişim Programı sayesinde iş profesyonellerinin yönetsel kabiliyetini geliştirirken, kendilerini keşfetmeleri ve fark yaratmaları için onlara yol gösteriyor. Bu sayede çalışanlar, belki de farkında olmadıkları bu yetkinliklerini ve güçlü yönlerini parlatarak ve gelişim alanlarında ilerleme kaydederek hem kendisine ve takımına hem de tüm kuruma katma değer sağlayan profesyonellere dönüşüyorlar.

 

Programın Süreci1

Gelecek İçin Gelişim Programı, toplamda 8 günlük 4 ayrı eğitim modülünü, her katılımcı ile program başında ve modülleri takiben bire bir şekilde gerçekleştirilecek olan toplam 4 seans koçluk görüşmesini, öğrenilenlerin işe transferini sağlayan gelişim kataloğunu, programın tamamlanmasını takiben kazanımların paylaşılacağı 1 günlük sunumlar ve kapanış aktivitesini içermektedir. Tüm program 26 hafta içerisinde tamamlanmaktadır.

Gelecek İçin Gelişim Programı, maksimum 15 kişi ile gerçekleştirilir. Eğitim modüllerine, koçluk görüşmelerine, gelişim kataloğu uygulamalarına ve sunum aktivitesine eksiksiz katılım sağlayan kişilere katılım sertifikası verilir.

 

 

 

 

 

Yetkinlik Gelişiminde Destek Öğrenme Araçları

Koçluk Görüşmeleri ve Saha Uygulamaları
Modüller başlamadan önce ve her modül sonrasında yapılan koçluk görüşmeleri sayesinde liderlik yetkinlikleri bireysel olarak ele alınır ve geliştirilir. Koçluk görüşmeleri sayesinde katılımcıların öğrenilenlerin işe transferini yapma süreci hızlandırılır.

Gelişim Kataloğu
Yetişkinlerin öğrenmesinde 70:20:10 kuralı geçerlidir. Okuyarak ya da eğitim alarak öğrenmek %10; başkalarının deneyimlerinden yararlanarak öğrenmek %20; iş başında yaparak öğrenmek ise %70 oranında öğrenme üzerinde etkilidir.

2

Kurum yetkinliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan gelişim kataloğu katılımcılarla paylaşılır. Bir kitapçık şeklinde tasarlanmış olan bu dokümanda; her bir yetkinlik teker teker ele alınmıştır ve ilgili yetkinlik kapsamında gelişim önerileri, öğrenmeyi destekleyen okumalar ve öğrenilenlerin işe transferini hızlandıran uygulamalar yer almaktadır. Bu doküman üzerinde çalışıldığının takibi katılımcıların bağlı oldukları yöneticilerin sorumluluğundadır. Kendilerinin çalışanlarından periyodik olarak geribildirim almaları, motivasyonu ve gelişimi destekleyen bir yaklaşım içinde olmaları önerilmektedir.

Sunumlar ve Kapanış
Gelecek İçin Gelişim Programı’nın tüm aşamalarının tamamlanmasının ardından katılımcılar gelişim yolculuklarını ifade edecekleri bir sunum hazırlarlar ve bu sunumu program liderinin, şirket İnsan Kaynakları Departman Yöneticilerinin ve kendi bağlı oldukları yöneticilerin bulunduğu bir ortamda
15-20 dakika süren bir sunumla paylaşırlar. Sunumların yapılmasını takiben sertifika ve kutlama törenine geçilir ve program tamamlanır.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.