LIVED™ Liderlik Gelişim Programı

a&dc LIVED™ Liderlik Modeli, bireyin etkin bir liderlik sergilemesi için gerekli özellikleri 5 ana başlık altında bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Modele göre etkin liderliğin temelinde her biri üçer alt başlıkla tanımlanmış 5 ana boyut yatmaktadır.

  • Öğrenme (Learning)
  • İdrak (Intellect)
  • Değerler (Values)
  • Duygular (Emotions)
  • Azim (Drive)

Günümüz dünyasında kesin olan tek şey belirsizliktir. Liderler her gün değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak durumlarla karşı karşıya kalmaktadır. Koşulların sürekli değiştiği böyle bir ortamda liderlik davranışlarının da değişmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu doğrultuda geliştirilmiş olan a&dc LIVED™ Liderlik Değerlendirme ve Geliştirme çözümleri, bugünün ve geleceğin liderlerinin VUCA dünyasının zorluklarıyla başa çıkabilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu yönüyle dünyadaki tek ve en geniş kapsamlı liderlik değerlendirme ve gelişim programıdır.

Program, liderlere VUCA ortamında başarılı olmalarını sağlayacak becerileri a&dc LIVED™ Liderlik Modeli kapsamında 5 ana başlık altında ele almaktadır. Program, liderlerin LIVED™ Modeli’ne göre değerlendirilmesini ve geliştirilmesini içermektedir.


Programın Hedefleri

Gelişim programının sonunda katılımcılar;

  • VUCA liderliği için gerekli beş ana boyutun neden önemli olduğunu kavrayacaklar.
  • Her boyutta güçlü ve gelişime açık yönleriyle ilgili farkındalık kazanacaklar.
  • Her boyutla ilgili kendilerine gelişim hedefleri belirleyerek program süresince koçluk desteği alarak kendilerini geliştirecekler.

Öğrenme

Kendini geliştirerek ve geçmiş deneyimlerinden öğrenerek yeni şartlara ve zorluklara kolayca adapte olma ve bu konuda istekli olma.


İdrak

Karmaşık ve belirsiz durumlarla analiz yeteneğini kullanarak etkin bir biçimde başa çıkma, olayları geniş bir bakış açısıyla ele alma ve yaptığı analizlere dayalı rasyonel karar verme.


Değerler

Eylemlerinde doğal ve tutarlı olma; cesareti, güvenilirliği ve başkalarına saygısıyla karşısındaki kişilerde güven oluşturma.


Duygular

Duygularını etkin bir biçimde yönetmek, olumlu ilişkiler kurmak, başkalarını etkilemek ve onlara ilham vermek için duyguları kullanma.


Azim

Kendisi için zorlayıcı hedefler belirleme, eylem odaklı olma, zorlukların üstesinden gelmek için tutku ve kararlılık sergileme, kararlı davranma ve sonuçlara ulaşma.


Özellikler

a&dc LIVED™ Liderlik Gelişim Programı modeldeki her boyut için 1 günlük eğitim içermektedir. Eğitimler arasında 4 haftalık süreler bulunmaktadır.

Her eğitimden sonra katılımcılar kendileriyle ilgili gelişim hedefleri belirlemekte, ilk üç eğitim sonrasında ve tüm eğitimler tamamlandıktan sonra katılımcılar eğitmenle bir araya gelerek gelişim hedefleri üzerinden birlikte geçmektedir.


Süre

Gelişim programı 5,5 aylık süre boyunca toplam 7 gün sürmektedir. Katılımcılar program öncesinde tüm a&dc LIVED™ 360 değerlendirme aracını tamamlamak zorundadır.

Gelişim programı, ağırlıklı olarak uygulamalı olup katılımcıların program boyunca aktif katılımını gerektirmektedir.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.