Otantik Liderlik Programı

Otantik Liderlik kavramı ilk kez 1938’de Chester Barnard tarafından kullanılmıştır. 1960’larda liderlerin ve kurumların otantikliği özgünlüğü yönetim bilimleri kuramcıları tarafından kavramsal olarak tartışılmıştır. 2000’li yıllarda ise endüstriyel psikologlar tarafından otantik liderlik kişilik özelliği olarak incelenmiş ve otantik liderlik testleri ilk bu dönemde oluşturulmuştur. Otantik Liderlik kavramı şu anda üzerinde en çok konuşulan liderlik yaklaşımlarından biri olmuştur.

 

Neden Otantik Liderlik: VUCA

VUCA çağında yaşıyoruz. Günümüzde yaşadığımız değişimin hızını ve içinde yaşadığımız belirsizlik halini bilmek için sosyolog/stratejist olmak gerekmiyor. Artık VUCA dünyasında liderlerden beklentiler de değişti. Karizmatik ve bireyci liderlik anlayışı 70-80’lerde kaldı. Artık yetenekleri geliştiren ve onların bağlılığını sağlayan liderler aranıyor. Şu anda en büyük kurumların gündeminde yeteneklerin kuruma kazandırılması ve kurumda tutundurulması bulunuyor. Bu da pozitif bir kurum iklimiyle mümkün. Pozitif bir kurum iklimi ve bağlılık için de destekleyici ve kırılganlıklarını gizlemeden ekiplerinin saygısını kazanabilen liderlere ihtiyaç var.

 

Programın Süreci

Otantik Liderlik Programı, eğitim öncesi hazırlık ile başlayıp, 2 günlük yoğun bir eğitim programının ardından 1 ve 2 ay sonra gerçekleştirilecek toplam 2 telekonferans görüşmesini içermektedir.

 

Program Neyi Hedefliyor?

Liderler için;
Otantik Liderlik Programı Şema

  • Öz-farkındalık
  • Güçlü yanlarını odak alan gelişim
  • Açık ve destekleyici liderlik tutumu
  • İçtenlik ve sahicilik
  • Kişisel amacını oluşturma
  • Kişisel gelişim planı oluşturma

Kurumlar için;

  • Kurum içi iş birliğini artırma
  • Kurum içi şeffaflığı güçlendirme
  • Lidere/Kuruma duyulan güven artışı

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.