Öz Yetkinlik Gelişim Programları

Öz Yetkinlik Gelişim Programları, benlik bilincini ve kişinin kendisini geliştirmeyi odağına alarak, çalışanların ve yöneticilerin kendilerini keşfetmelerini; duygularının, düşüncelerinin, değerlerinin ve davranışlarının altında yatan unsurları fark ederek tüm bunları yönetme yetilerini geliştirmelerini ve kişisel disiplin edinmelerini hedeflemektedir.

Öz Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 2 modül yer almaktadır:

 • Kendime Yolculuk
 • Kendimi Yönetiyorum

Kendime Yolculuk
Kendime yolculuk

Eğitimin Genel Amacı

İş yaşamında kendi olarak var olabilmek ve kişisel bütünlüğünü koruyarak iş ve yaşam doyumunu arttırmak için kişilerin güçlü yönlerini, değerlerini, vizyonlarını keşfetmeleri önem taşımaktadır. Aynı zamanda başarıya odaklanma, sorumluluk bilinci taşıma, kendini sürekli olarak yeniliklere ve gelişime açık tutma ve esnek bir yaklaşım sergileme gibi bireysel nitelikler hem kişinin kendisiyle olan ilişkisini pozitif yönde etkiler hem de diğerlerinin saygı ve desteğini kazanmasını sağlar. Kişisel bütünlükle çok yakından ilişkili olan bu nitelikler, beklentilerin yüksek olduğu iş ortamındaki yoğun stresi sağlıklı yollarla yönetme becerisini de güçlendirir. Kişinin kendisiyle ilgili farkındalığı ne kadar yüksekse zor durumları ve koşulları yönetme kabiliyeti de o ölçüde gelişir.


Kendime Yolculuk Programı,
katılımcıların

 • Başarı hedefleriyle çevrelenmiş iş yaşamında performans sonuçları kadar insani dokunuşun ve insanı anlamanın önemini kavramalarını,
 • Kendi potansiyellerini keşfederek negatif dış etkenlerle mücadele etme konusunda yol ve yöntemler geliştirmelerini,
 • Kendileri olarak ve kişisel bütünlüklerini koruyarak öz yetkinliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Kendimi Yönetiyorum
Kendimi yönetiyorum

Eğitimin Genel Amacı

Liderlik kişinin kendisiyle başlayan ve bunu takiben işe ve diğer insanlara yayılan bir beceridir. Öz farkındalığını geliştirmeyi başarmış olan kişiler kendi duygu, düşünce ve davranışlarını anlamlandırdıktan sonra edindikleri kazanımları öz yönetim alanında nasıl etkin ve verimli bir şekilde kullanacaklarını bu modülde öğrenme fırsatı bulacaklardır.


Kendimi Yönetiyorum Programı,
katılımcıların

 • Başarı güdülerini keşfetmelerini,
 • Değerleriyle ilgili farkındalık kazanmalarını,
 • Proaktif olma ve fırsat yaratma becerilerini geliştirmelerini,
 • Zorlu koşullar altında çalışırken pozitif düşünerek çözüm üretmelerini,
 • Negatif duygularını kontrol altında tutarak ortama uygun davranışlar sergilemelerini,
 • Yeniliklere ve değişime açık olmalarını sağlayacak geniş ve zengin bir perspektif geliştirmelerini amaçlamaktadır.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.