Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları

Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş-insan yönetimindeki dengeleri alarak, çalışanların ve yöneticilerin sağlıklı ve kaliteli iletişim kurmalarını, ilişkilerin ahenkli şekilde uzun süre geçerliliğinin korunmasını sağlamayı ve kolektif takım başarısını elde etmeyi hedeflemektedir.
Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer almaktadır:

 • Biz Bize İletişim
 • Şapka Çıkartan Hizmet
 • Ahenkle Çalış, Birlikte Başar

Biz Bize İletişim

Eğitimin Genel Amacı

İş arkadaşları ve yöneticilerinin farklılıklarına, beklentilerine ve dünya bakışına duyarlı olan çalışanlar, birlikte çalışma ve hedefe ulaşmada fark yaratırlar. Birlikte bir değer üretmeyi hedefleyen takımlarda bu duyarlılık kolektif başarıyı ve verimliliği beraberinde getirir. Çevresine duyarlı, takımın içinde yer alan, iletişim ve ilişkileri yönetebilen, insan odaklı bakış açısı geliştirebilen yöneticiler ve çalışanlar, iletişimi bir sihir olarak kullanarak hem birbirlerine hem de işe büyük katkı sağlarlar.

İş ortamında ve yaşamda yönetilen ilişki ağlarında yer alan tüm bireyler zaman zaman yanlış anlaşılmaktan ve empatinin ilişkilere yansımamasından yakınırlar. Bu sorun sebebiyle, hem iletişim kazalarını ortadan kaldırmak hem de  iş ve insan ile ilgili karar verilen kritik konularda bireylerin birbirlerini ikna etmesi zorlaşmaktadır. İnsanların yapıcı ve uzlaşmacı yollarla çatışmaları çözümlediği ve herkesin anlaşılma ihtiyacını karşıladığı olumlu bir çalışma ortamını yaratmak büyük ölçüde bireylerin sorumluluğundadır.

 

Biz Bize İletişim Eğitimi, katılımcıların

 • İletişim ve ilişki içinde oldukları kişileri daha iyi dinlemelerini ve anlamalarını sağlamayı,
 • Sözlü ve sözsüz iletişim becerilerini geliştirerek takım dinamiğini
  yapıcı bir sistem üzerine inşa etmelerini kolaylaştırmayı,
 • Hedeflenen sonuca ulaşmak için etkileme ve ikna araçlarını
  kullanmalarını sağlayarak kişisel etki alanlarının genişlemesine
  yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Şapka Çıkartan Hizmet
Şapka çıkartan hizmet

Eğitimin Genel Amacı

Müşteri bir şirketin var olma sebebidir. Şirketlerin başarılı olabilmesi için yöneticilerden çalışanlara kadar bu bilincin şirket içinde kabul görmesi ve kurum kültürünün bir parçası haline gelerek benimsenmesi gerekir. Müşterinin, şirketin ve çalışanların var olma sebebi olduğu bilincini aşılamak ve bu bilinç ile çalışanların verimli müşteri ilişkileri yürütmelerini sağlamak, şirketin iş sonuçlarına pozitif anlamda hizmet edeceği gibi, çalışanların kurum temsiliyetini ve kurumun marka imajını geliştiren güçlü bir etki yaratmaktadır.

 

Şapka Çıkartan Hizmet Eğitimi, katılımcıların

 • Müşterilerin beklentilerini ve eğilimlerini kısa sürede iş sonuçlarına etki edecek şekilde anlamalarını kolaylaştıran stratejileri öğrenmelerini,
 • Müşteriye sunulan hizmetin kalite standardizasyonunu sağlayacak yol ve yöntemleri kavramalarını,
 • Değişen müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına uyum göstererek bu değişimi satış fırsatına dönüştürme becerisini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Ahenkle Çalış, Birlikte Başar
Ahenkle çalış, birlikte başar

Eğitimin Genel Amacı

Yöneticilerin ve çalışanların başarılı olmasının anahtarı, kendi potansiyellerini ve bu potansiyelin diğerlerine olan etkisini fark etmeleridir. Yöneticilerin bir takımın parçası olduğunu hissedebilmeleri için, o takımdaki diğer kişilerin beklentilerini anlaması, ekip dinamiğini kavraması, zor durumlarla başa çıkma dayanıklılığına sahip olması ve yönetim yetkinliklerini taşıması gerekir. Yönetici, içinde yer aldığı ekibi işin ve sorunların içine katar, onlarla birlikte çalışarak işbirliği davranışı sergiler ve onları destekler ise amaçlarına ulaşabilir. Bu bakış açısı, yöneticinin birlikte çalıştığı insanları anlayabilme, ihtiyaçlarını ve gelişim alanlarını görebilme becerisi ile doğrudan ilgilidir. Yöneticiler ancak duyarlı ve esnek olabildiklerinde, yani birlikte çalıştıkları insanları fark edebildikleri, anlayabildikleri, çatışmalar çıktığında bunları sağlıklı bir şekilde yönetebildikleri ve ekip başarısına odaklandıkları oranda fark yaratırlar. Tüm bunların olabilmesi, yöneticinin ve çalışanların uyumlu bir şekilde bir arada çalışmanın yollarını keşfetmesiyle mümkündür.

 

Ahenkle Çalış, Birlikte Başar Eğitimi, katılımcıların

 • Kendilerini tanıma, kendi davranışlarını anlama ve kendilerini yönetme becerisini geliştirmelerini,
 • Başkaları üzerindeki etkileri ile ilgili farkındalığa sahip olmalarını,
 • Takım dinamiğinde verimsizliğe neden olan yaklaşım kalıplarını anlamalarını,
 • Birlikte çalıştıkları kişilerle sağlıklı bir işbirliği ve uyum ortamı yaratmalarını amaçlamaktadır.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.