Yönetsel Yetkinlik Gelişim Programları

Yönetsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına yönetim ve liderlik olgularını alarak, çalışanların ve yöneticilerin iş-insan yönetiminde başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak yol ve yöntemlerle ilgili gelişimi desteklemeyi, liderlikte fark yaratan bir performans sergilemelerini sağlayacak becerileri geliştirmeyi ve geleneksel yöntemlerin çok ötesine geçerek başarısı kanıtlanmış modern yaklaşımları sunmayı hedeflemektedir.

Yönetsel Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer almaktadır:

 • Ezber Bozan Yönetici
 • Kolektif Başarının Lideri
 • Potansiyelden Performansa Dönüşüm

Ezber Bozan Yönetici

Eğitimin Genel Amacı

İş yaşamının değişken, hızlı ve riski yüksek dinamikleri temel alınarak tasarlanmış olan Ezber Bozan Yönetici Eğitimi, performansı maksimize etmeyi, verimliliği arttırmayı, iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayacak tekniklerle insan yönetimi alanında başarı elde etmeyi ve en önemlisi bu hedeflerin tümünü gerçekleştirmekten birinci derece sorumluluğu olan yönetim kadrosunun becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Ezber Bozan Yönetici Eğitimi, katılımcıların

 • Yönettikleri takımın motivasyonunu geliştirmelerini,
 • Çalışanlara performans desteği sağlamalarını,
 • Çalışanlarına etkili geribildirimler vererek onları yönlendirmelerini,
 • Çalışanlarını geliştirme konusunda farkındalık kazanmalarını,
 • Verimli ve olumlu bir çalışma ortamı oluşturmalarını,
 • Liderlik yetkinliklerini güçlendirmelerini amaçlamaktadır.

Kolektif Başarının Lideri
Kolektif başarının lideri

Eğitimin Genel Amacı

Takımları yöneten kişilerin, takım üyelerini iyi tanımaları ve onların davranışlarının altında yatan nedenleri anlamaları, takım içinde biz bilincini geliştirmekle mümkündür. Böylece takımı yöneten kişi, takım üyelerinin davranışları altında yatan motivasyonları anlayabilir, bu motivasyon ile takım hedefleri arasındaki bağı kurabilir ve takımını yüksek performans alacak şekilde uyum içinde yönetebilir. Aynı zamanda takım dinamiklerini yönetme becerisini geliştirmenin anahtarı; takım üyeleri arasındaki ilişki ağlarını olumlu ve her bireye eşit mesafede durarak yönetmek ve onları süreçlere dahil ederek değerlilik ve aidiyet hissini aşılamaktır. Bireylerden oluşan takıma bir sistem gözüyle bakabilen yöneticilerin takımları hem kendi içlerinde hem de diğer birimlerdeki takımlarla uyum ve işbirliği içinde çalışırlar.

 

Kolektif Başarının Lideri Eğitimi, katılımcıların

 • İnsan davranışlarını daha hızlı ve doğru analiz etme ve anlama yetilerinin geliştirilmesini,
 • Takım içi ilişkilerde, gerginlikleri anlayış ve hoşgörüyle aşmayı öğrenmelerini,
 • Takım üyelerinin güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının farkına varmalarını ve onları geliştirecek yöntemleri kavramalarını,
 • Takım yönetiminde hem olumlu hem de verimli bir ortam
  yaratmak adına performansa yönelik çalışanları geliştirmekle
  birlikte takdir / yapıcı geribildirim mesajları vererek motivasyonu
  sağlamalarını,
 • Takım içinde ortak dil konuşulması adına iletişim sorunlarını
  ortadan kaldırmalarına yardımcı olabilecek ipuçlarını öğrenmelerini
  amaçlamaktadır.

Potansiyelden Performansa Dönüşüm
Potansiyelden performansa dönüşüm

Eğitimin Genel Amacı

Yöneticilerin önündeki yeni zorlayıcı amaç çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarmak ve en üst düzeyde kullanılmasını sağlamaktır. Çalışanları kazanmak ve aynı zamanda yaptıkları kariyer planlamasında onlara destek sağlayan bir yöntemle potansiyellerini performansa dönüştürmek ve kendilerinden sürdürülebilir başarı elde etmek koçluk yaklaşımı ile mümkündür.

 

Potansiyelden Performansa Dönüşüm Eğitimi, katılımcıların

 • Koçluk yaklaşımı ile diğer yaklaşımlar (yöneticilik, liderlik, mentorluk, danışmanlık vb.) arasındaki farklılıkları kavramalarını,
 • Çalışanlarıyla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir iletişim sağlamalarını,
 • Çalışanlarının potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlayacak şekilde koçluk yaklaşımını kazanmalarını,
 • Güçlü sorular sorma ve derin dinleme becerilerini geliştirerek üst seviyede iletişim becerilerini sergilemelerini,
 • Koçluk yöntemini çalışanlarını geliştirmek, motive etmek ve gelişim alanlarını güçlendirmek için kullanmalarını,
 • Geribildirim ve takdir mesajlarını etkili şekilde kullanmalarını amaçlamaktadır.

 

Bilgi almak için lütfen tıklayınız.