Archives

15 Mayıs 2020 - 14:00
By

İçinde bulunduğumuz salgın döneminde sağlığınızın yerinde olmasını diliyoruz. Bizim için değerlisiniz, sizlerin sağlığını önemsiyoruz. Bugüne kadar Talentouch olarak sürdürülebilir gelişim alanında firmaların yanında olduk ve onlarla birlikte yol aldık. Firmaların etkinliği ve verimliliğine katkıda bulunmayı hedefledik. Bu nedenle Talentouch

29 Temmuz 2019 - 19:27
By

Farkındalıkla Yaşamak Gelişim Programı kapsamında 1 modül yer almaktadır: Bu Anda ve Burada (Mindfulness) Bu Anda ve Burada (Mindfulness) Eğitimin Genel Amacı Bu anda ve Burada (Mindfulness) eğitimi zihinsel, duygusal ve tepki esnekliğini geliştirmenin ve yaşam kalitesini arttırmanın bilimsel kanıta

29 Temmuz 2019 - 19:16
By

Sanatla Yaşam ve İş Kalitesini Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer almaktadır: Bu da mı Sanat? Sanatın A-B-C’si Sensin Sanat Bu da mı Sanat? Eğitimin Genel Amacı Bu çalışma günümüz sanatı hakkında genel bir bilgi sahibi olmanızı, çağdaş sanatla izleyici

29 Temmuz 2019 - 18:17
By

Sosyal Sorumluluk Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer almaktadır: Evde-İşte Eşitiz Evde-İşte Şiddetsiz Yaşam Çocuğum için Güvenli Yaşam Evde-İşte Eşitiz Eğitimin Genel Amacı Bu eğitim ile toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir işyeri ikliminin oluşmasına katkı sağlanması ve katılımcıların günlük hayatlarında

29 Temmuz 2019 - 17:01
By

Anne-Baba Okulu Gelişim Programları kapsamında 4 modül yer almaktadır: Sınırlar, Ebeveynler ve Çocuklar Çocuklarla İletişim; Neyi Nasıl Söylersek Dinlerler ve Anlarlar? Çocuklarda Düşünme Becerilerini Geliştirme; Ebeveynler Neler Yapabilir? Ergenle Yaşamak, Ergen Anne Babası Olmak Sınırlar, Ebeveynler ve Çocuklar Eğitimin Genel

12 Ekim 2016 - 12:00
By

Programın Amacı ve Kapsamı İş hayatının hızla değişen ve risk içeren dinamiklerinden ilham alarak tasarlanan Gelecek İçin Gelişim Programı, yöneticilerin sürdürülebilir başarılarına katkı sağlamak ve kurumsal yetkinliklerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu program, kişilerin yetkinliklerini geliştirmenin yanı sıra

Öz Yetkinlik Gelişim Programları
15 Ocak 2015 - 10:03
By

Öz Yetkinlik Gelişim Programları, benlik bilincini ve kişinin kendisini geliştirmeyi odağına alarak, çalışanların ve yöneticilerin kendilerini keşfetmelerini; duygularının, düşüncelerinin, değerlerinin ve davranışlarının altında yatan unsurları fark ederek tüm bunları yönetme yetilerini geliştirmelerini ve kişisel disiplin edinmelerini hedeflemektedir. Öz Yetkinlik Gelişim

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları
15 Ocak 2015 - 10:01
By

Bilişsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş süreçlerini alarak, çalışanların ve yöneticilerin zihinsel süreçlerini daha etkin çalıştırmayı, analitik bakış açısını geliştirmeyi, yönetsel fonksiyonları güçlendirmeyi, yönetim perspektifini ve alternatifli düşünme yetisini desteklemeyi ve iş performansını sürdürülebilir şekilde arttırmayı hedeflemektedir. Bilişsel Yetkinlik

15 Ocak 2015 - 09:58
By

Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları, odağına iş-insan yönetimindeki dengeleri alarak, çalışanların ve yöneticilerin sağlıklı ve kaliteli iletişim kurmalarını, ilişkilerin ahenkli şekilde uzun süre geçerliliğinin korunmasını sağlamayı ve kolektif takım başarısını elde etmeyi hedeflemektedir. Sosyal Yetkinlik Gelişim Programları kapsamında 3 modül yer

15 Ocak 2015 - 09:46
By

Yönetsel Yetkinlik Gelişim Programları, odağına yönetim ve liderlik olgularını alarak, çalışanların ve yöneticilerin iş-insan yönetiminde başarılı sonuçlar almalarını sağlayacak yol ve yöntemlerle ilgili gelişimi desteklemeyi, liderlikte fark yaratan bir performans sergilemelerini sağlayacak becerileri geliştirmeyi ve geleneksel yöntemlerin çok ötesine