Agile Olasımız Geldi!

Agile Olasımız Geldi!

4 Mayıs 2017 - 09:22
By

 Agile Olasımız Geldi!

Çeviklik (agile) kavramının ortaya çıkışı IT Departmanlarında yazılım süreçlerini iyileştirmek amaçlıydı. Son birkaç yılda ise çoğu kurum, sistemlerini geleneksel yöntemlerden ayırmak ve daha üretken bir yapı oluşturmak için diğer departmanlarda da bu sistemi uygulamaya başladı.

Agile Bakış Açısı İnsan Kaynaklarında Nasıl Değişiklikler Meydana Getiriyor?

Çevik (agile) sistemin en net örneğini İnsan Kaynakları Departmanlarında yaşanan dönüşümde görüyoruz. Çevik kültüre sahip şirketler, çalışanları bir yetenek ve şirket için önemli bir varlık olarak görmeye başlamak durumundadır. Bu da İK misyon ve odağının değişmesi anlamına gelir. Çevikliğin arttırılması adaptifliği, inovasyonu, iş birliğini ve hızı arttıracak programlar uygulayarak gerçekleştirilebilir.

Şirketler Agile Olmak İçin Neler Yapıyor?

Yerleşmeye başlayan bu dönüşüm kültüründe şirketlerde, tüm ekiplerde sadece yöneticilik yapacak kişiler yerine, koçluk ve mentorluk yapacak ve insan yetiştirme sorumluluğuna sahip kişilere yer veriliyor. Çevik liderlerin yönettiği ekipler ile zorlu koşullara uyum sağlayarak, daha sağlam adımlarla çalışmalar yürütülüyor. Bunun yanında şirketler değer odaklı misyon çalışmaları yaparak, bunun her kademeden benimsenmesinin ne kadar önemli olduğunu fark etti. Çalışanların sürekli öğrenme odaklı olması için eğitim ve gelişim programları ile hem aidiyet duygusunu yerleştiriyor hem de kişileri sürekli öğrenmesi için motive ediyor. Böylece çalışan değişim hızı yüksek olmayan, birbirine güvenen güçlü şirket yapıları oluşmuş oluyor.

Son dönemlerde özellikle yapılan konferanslarda agile (çeviklik) kavramından sıkça söz ediliyor. Önde gelen şirketler ve bu şirketlerin çevik liderleri bu sistemin ne olduğunu, konuyla ilgili aksiyon planlarını paylaşıyor. Acele agile olmak gibi bir yapının da mümkün olamayacağını, sistemsel bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu da vurguladıklarını söyleyebiliriz.