Eğitimde Oyunlaştırma

Eğitimde Oyunlaştırma

24 Temmuz 2017 - 12:10

Eğitimde Oyunlaştırma Fikri Nasıl Ortaya Çıkmış?
İnsanlar oyunlar aracılığıyla daha iyi zaman geçirdikleri, daha kolay öğrendikleri için oyunlaştırma fikri ortaya çıkmıştır. Kendimize döndüğümüzde çocukluk dönemlerimizde birçok beceriyi ve duyguyu bu yolla öğrendiğimizi söyleyebiliriz.

Oyunun öğrenmedeki rolü yetişkin olduğumuzda da pek değişmez esasında. Sadece biz büyüdükçe gerçek hayat ve klasik eğitim modelleri bize oyunu unutturur. Oyunun bu sihirli etkisinden yararlanmak adına yetişkin eğitimlerinde, oyunlaştırmadan fazlaca faydalanıyoruz. Özellikle sosyal beceriler ve liderlik becerileri gibi temel yöneticilik becerilerinin yer verildiği eğitim programlarını oyunlar üzerinden tasarlamak, öğrenilen teorik bilgilerin davranışa dönüşmesini ve uzun süreli hafızaya yerleşmesini kolaylaştırıyor.

Eğitimciler “oyunlaştırma” kavramına nasıl bakıyor?
Büyük çoğunluğu bu şekilde bir yapıyı etkili ve yaratıcı bulurken bazı eğitimciler ise oyunlaştırmanın yoğun rekabet duygusunu da beraberinde getireceğini vurguluyor. Katılımcılarının bir arada hareket etmeden başarılı olamayacakları eğitim tasarımları yapılırsa sanıyorum bu endişeyi kolaylıkla geride bırakabiliriz.

Günümüzde Yetişkin Eğitimlerinde “Oyunlaştırma”
Özellikle Y kuşağının iş hayatında daha yoğun olarak yer bulması ve teknolojik alandaki ilerleme ile daha çok mobil sistemler üzerinden kurgulanan ve oyunlarla desteklenen gelişim faaliyetleri birçok kurumda uygulanıyor. Bunun yanı sıra sınıf içi eğitimlerde önemli dönüşümler söz konusu. Katılımcıların deneyimleyebileceği şekilde ve daha aktif katılımının ön planda tutulduğu programlar tasarlanıyor.

Yakın gelecekte ise sınıf içi eğitimlerin tamamen rafa kaldırılıp yerine daha yenilikçi çalışmalar ile eğitim süreçlerinin yeniden yapılandırılacağını öngörmek zor değil.