Farklı Jenerasyonların Eğitim Sürecine Bakışı

Farklı Jenerasyonların Eğitim Sürecine Bakışı

11 Temmuz 2017 - 12:08
By

Kuşak farklılıklarının hayatımızın her alanında olduğu gibi iş hayatında da etkilerini çok yakından görebiliyoruz. Bu farklılıklar iş yapış şeklimizden, davranışlarımıza, öğrenme stilimizden hayatı nasıl algıladığımıza kadar birçok bileşeni şekillendiriyor aslında.

X Kuşağı nasıl öğrenir?

X kuşağı teknolojik yeniliklerin henüz hayatlarımızda yeni yer bulduğu bir dönemde yaşadığı için, iş yapış şekilleri ve bilgisayarların aktif kullanımı gibi durumlara adapte olmaya çalışmışlardır. Bu bilgiler ışığında, işine faydalı olacağını düşündüğü tüm gelişim faaliyetlerinden yararlanmak için çaba harcamıştır diyebiliriz. Teorik ve mantıksal açıklamaların yer aldığı sınıf içi eğitimler X kuşağının gelişimine katkı sağlamıştır.

Y Kuşağı nasıl öğrenir?

Bu nesil şu an iş hayatında sayısal olarak çoğunluğa sahipler. Y kuşağının, merak eden ve öğrenmeye açık bir yapısı vardır. Teknolojinin geliştiği ve bilgisayarların iş hayatına tamamen yerleştiği bir dönem olduğu için, her bilgiye internetten ulaşma eğilimindeler. Bununla birlikte sınıf içi eğitimlerden daha çok aktivitelerin yoğun olduğu ve yaparak öğrenebilecekleri bir platform beklentileri vardır.

Z Kuşağı nasıl öğrenir?

Öğrenme sürecinde daha yaratıcı yöntemler ve teknolojik gelişmelerin entegre edildiği eğitim süreçleri tasarlanmalıdır. Bu kuşak henüz büyük oranda iş hayatında değildir. Ancak iş hayatında oransal bir üstünlüğe sahip olduklarında, çok daha farklı iş yapılarının ve süreçlerinin olacağını tahmin etmek güç değil.