İş Yaşamında Özgüven

İş Yaşamında Özgüven

26 Mayıs 2015 - 12:27

Kişilerin hayatını kolaylaştıran, sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olan ve hayatının her alanında başarılı olmasını sağlayan temel özelliklerden belki de en önemlisi özgüvendir. Bu kavramı, kişinin kendi değeri hakkındaki kişisel değerlendirmesi ve bu değerlendirmesiyle ilgili olumlu ya da olumsuz ifadesi olarak tanımlayabiliriz. Bize durum bilgisi sunan, endişelenmemize neden olan veya bize telkinlerde bulunan bir nevi iç sesimizdir. Özgüven sahibi kişiler, genellikle göz teması kurmaktan kaçınmaz, duruşları dik ve kararlıdır. Ayrıca bulundukları ortamlarda küçük düşme korkusu yaşamaz ve yaptığı hataları bir öğrenme fırsatı olarak değerlendirir.

Özgüven konusuna genel çerçeveden baktığımızda ilk olarak neden bazı kişilerin özgüvenleri yüksek iken bazılarında özgüven duygusu eksiktir sorusu gelir aklımıza. Bunun birden fazla nedeni olabilir. En sık görülen durum, bu duygunun bebeklik döneminde başlayan ve çocukluk döneminde de benzerlik gösteren aile tutum ve davranışlarıyla ilgili olmasıdır. Araştırmalara göre özgüveni eksik olan kişilerin genellikle çocukluk döneminde dışlanan, kıyaslanan ve sürekli eleştiriye maruz kalan kişiler olduğu gözlemlenmiştir. Bunun iş yaşamına yansıması ise kişilerin fikrini söylemekten çekinme, kusursuz olmaya çalışma, hata yapmaktan korkma, insanlarla göz teması kurmaktan kaçınma, aşırı öfkelenme ve her hangi bir olayı kişiselleştirip kendini hakarete uğruyormuş gibi hissetme gibi belirtilerle kendini gösterir.

Aynı zamanda özgüvenin varlığı, öz yeterlilik ve öz saygı kavramlarıyla yakından ilişkilidir. Öz yeterlilik, kişilerin daha önceden kendini geliştirdiği ve başarılı olduğu bir alanda, performanslarını en iyi şekilde kullanması ve benzer şekilde verimli bir sonuç alacağına dair inanca sahip olmasıdır. Öz saygı kavramı ise hem kişinin kendine bakışı hem de çevresinden aldığı olumlu tepkiler ve mutlu hissettiği bir ortamda bulunmasıyla şekillenir. Bu kavramlar kişinin özellikle iş yaşamında başarılı sonuçlar elde etmesi, sağlıklı ilişkiler kurması ve kendini en iyi şekilde ifade etmesini sağlar. Bireylerin çalıştığı alanda kendini ifade edecek birikime ve konu hakimiyetine sahip olması, iş ilişkilerinin güven üzerine kurulmuş olması ve anlayışlı bir temele sahip olması, özgüvenin güçlenmesinin temelini oluşturur.

Profesyonel iş yaşamında özgüven eksikliğini gidermenin yolu, kişinin anlaşıldığını hissetmesi ve diğerleri tarafından değerli görülmesi ile yakından ilişkilidir. Özgüven ve başarı arasındaki yakın ilişkiyi göz ardı etmek mümkün olmadığından, iş hayatında birlikte çalıştığınız kişilerin özgüvenini geliştirmek ve onlara bu konuda destek olmak için en etkili yol onlara kendilerini değerli hissettirmek ve takdir etmektir.

İş yaşamında yöneticilik ve liderlik rolünün önemli bir parçası insanların özgüvenini geliştirerek başarıyı sürdürülebilir kılmaktır. Çalışanlarınıza kendilerini değerli hissettirerek ve yapıcı geribildirimlerle onları takdir ederek özgüvenlerini geliştirmek sizin başarınızı ve performansınızı da olumlu yönde etkileyecektir. Çünkü liderler ekiplerinin aynalarıdır, yansımanızın ilham verici olması için çalışanlarınızın özgüvenini geliştirerek fark yaratabilirsiniz…