Kolektif Başarı ile Fark Yaratın

Kolektif Başarı ile Fark Yaratın

27 Mayıs 2015 - 13:33

Takım ruhu, aidiyet duygusu, işbirliği, destek ve dayanışma gibi birçok kavram, her şirketin odağında yer alan ve şirketlerin başarılı işlere imza atabilmesi için en çok ihtiyaç duydukları özelliklerdir. Başarı grafiğindeki yükselişi belirleyen unsurları çoğaltmak mümkündür ancak bu yazıda şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerini ve fark yaratmalarını sağlamak için kritik bir öneme sahip olan takım çalışması ve aidiyet duygusunu odağımıza alacağız.

Takım çalışmasında kolektif başarıya ulaşmak tek bir parametreye bağlı değildir. Biz bilincinin; sağlıklı iletişim, empati yeteneği, farklı düşünce ve yaklaşımlara saygı göstermenin yanı sıra, sevgi ve güven temelli bir ortamın yaratılması gibi bir çok özelliğin aynı anda sağlanmasıyla oluşturulması gerekir.

Kolektif başarının sağlanabilmesi için yapılacak en önemli şey kişilere ben yerine biz duygusunun aşılanmasıdır. Bu sağlandığı takdirde bir takım içinde yer alan kişiler, bireysel başarıları için harcadıkları emeği, bir takıma dahil olarak ve o takımın elde ettiği iş sonuçlarına, performansına ve üretkenliğine katkı sağlayarak gösteriyor olacaklardır. Ancak bu şekilde egolarından kurtulup, bir takıma ait olmanın hazzını yaşamanın yanı sıra işlerine ve parçası oldukları takıma adanmışlıkla bağlanırlar. Böyle bir anlayış sayesinde, birbirlerinin farklılıklarına saygı duymayı, işbirliği yapmayı ve çok sesli bir ortamda farklı düşünce yollarını keşfetmeyi de öğrenmiş olurlar.

Bir Çin atasözü der ki “Zincir ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür”. Bu bakış açısıyla, bireylerin gelişim alanlarının farkında olunması ve geliştirilmeye çalışılması, şirketlerin karlılığını ve etkinliğini sağlayacak en temel noktalardır. Tüm şirketlerin asıl amacı önde olmak ve fark yaratmak ise bunu başarmak için her zaman güçlü, aidiyet duygusu yüksek, üretken ve adanmışlıkla çalışan bir takıma ihtiyaçları olacaktır.

Kolektif başarının ve güçlü takımlarla yüksek performanslı iş sonuçları almanın sırrı; bireysel çabayı ödüllendirmek ve takdir etmekle birlikte takımın üretkenliğini kutlamak ve bireylerin takıma sağladıkları katkıyı ödüllendirmek ve takdir etmektir.