Otantik Liderlik Yükseliyor

Otantik Liderlik Yükseliyor

15 Mayıs 2020 - 15:10
By

Otantik Liderlik 21. Yüzyılın liderlik modelidir. Model 2007 yılında Bill George’un Harvard Business Review dergisinde yayınladığı “Otantik Liderliğinizi Keşfedin” makalesi ve çok satan kitabı “Kendi Gerçek Kuzeyini Keşfet” kitabı ile ana akım liderlik kavramı haline gelmiştir. Yönetim bilimleri ve psikoloji literatüründe çok daha önce kullanılmaya başlayan otantiklik ve otantik liderlik kavramının 21. Yüzyılın başlarında geçerli ve üzerinde çok konuşulan bir kavram haline gelmesi çok da tesadüf sayılmaz. İş hayatının içinden gelen ve Medtronics firmasının CEO’su George kitabında otantik liderlik kavramının boyutlarını ele almaktadır. 

Kendini Tanımak ve Bir Amaç için Yönetmek: George’a göre otantik liderler bir amaç doğrultusunda liderlik yaparlar. Onlar kendilerini tanıyan, kendi tutkularını ve motivasyonlarını bilen insanlardır. Liderler onlara en çok enerji veren alanlarda çalıştıklarında en verimli anlarını yaşarlar. Bu nedenle kendilerini tanımaları başarı için hayatidir. Günümüzde liderlik ölçme ve değerlendirme alanındaki tüm çalışmaların, test ve envanterlerin ortak noktası öz-farkındalıktır. Kendini tanımak liderlik için hijyen faktör olarak kabul edilmektedir. 

Değerlerle Yönetmek: George kitabında otantik liderleri otantik yapan önemli unsurlardan birinin kişisel değerleri olduğunu anlatır. Otantik liderler özgün kişiliklerini tanımlayan değerlerini baskı altında bile değiştirmezler. Bir gruba, toplumdaki veya şirket içindeki baskın görüşlere uyum göstermek adına kendi değerlerini susturmazlar. Değerlerinin dışında hareket eden liderler, sürgünde yaşayan insanlar gibi öz-güvenlerini kaybederler. İnanmadıkları durum ve kararlarla çalışmak liderlerin bocalamasına, verimsizleşmesine ve ikna güçlerinin azalmasına sebep olur. Değerlerini açıkça ortaya koyan ve bu konuda tutarlı olan liderlerin etraflarına ve ekiplerine verdikleri güven duygusu yüksektir. 

Uzun Süreli İlişkiler Kurmak: Bill George’a göre uzun süreli ilişkiler kurabilme becerisi otantik liderliğin önemli bir işaretidir. Çalışanlar kendilerini işlerine verebilmek için liderleriyle güvene dayalı bir ilişki kurmaya ihtiyaç duyarlar. Güvenilir ve şeffaf liderler çalışanların iş ortamında huzurlu ve mutlu çalışmasını sağlar. Bu da onların kuruma inancını ve bağlılığını pekiştirir. Özgün kişiliklerini ortaya koymayan ve sahici olmayan liderler çalışanların saygısını kazanamadıkları gibi onları ortak amaç etrafında birleştirmekte, kriz anlarında bağlılıklarını sağlamakta zorlanırlar. 

Yüreğiyle Yönetmek: Bill George Otantik Liderlerin IQ kadar duyguların da insanı olduklarına inanır. Otantik liderler işerine karşı tutkusunu, birlikte çalıştıkları kişilere karşı şefkat ve empatisini, zor durumları aşmak için ise cesaretini ortaya koyan duygusal yöneticilerdir. Bu onların olumlu ve sahici ilişkiler kurmalarını kolaylaştırırken, basma kalıp liderlerden ayrışarak insanların saygı ve inancını kazanmalarına yardımcı olur. 

Otantik Liderlerde Görülen Özellikler

Yukarıda özetlediğimiz boyutlarının yanı sıra bu konuda yazanların otantik liderlerde gözlemledikleri ve onları diğerlerinden ayrıştıran bazı ortak kişilik özellikleri vardır. Bunlardan en çok öne çıkanlar şunlardır:

  • Kırılganlığını Gösterebilmek: Otantik liderler için kırılganlıklarını gizlememek içsel güçlerinin bir göstergesidir. Bu anlamda öz-güven açıklarını gizlemek ve güçlü görünmek için zırhların ardından yöneten yöneticilerden farklıdırlar. İlişkilerde yara almamak için açık davranmaktan çekinen liderler gerçekte saygı uyandıramazlar.
  • Sahicilik: Genç liderlerin orijinal bir kişiliğe sahip görünmek ve saygı görmek için başka liderleri taklit etmeleri çok sık rastlanan bir durumdur. Gerçekte karakterlerinin köklerinde yer alan değerler yerine başka tavırları benimsemeye çalışmak hem zor hem de sevimsizdir. Otantik liderler “mış gibi yapmak” yerine içi dışı bir yöneticilerdir. İnandıkları şekilde hareket eder ve gerçek düşüncelerini saklamazlar.
  • Başkalarını Geliştirmek: Otantik liderler anlamlı bir amaç için hareket eden ve bencillikten uzak insanlardır. Ortak amaca doğru yürüyen çalışma arkadaşlarını tehdit olarak görmek yerine onlara destek olmaktan zevk alırlar. Otantik liderler kendi pozisyonlarına rakip çıkabilecek kişileri elemekten çok yerlerine birini yetiştiren bir anlayışa sahiptirler.

Çağımızı belirleyen hızlı değişim karşısında kurumların iş birliğine değer veren, çalışanların bağlılığını sağlayan ve yetenekleri geliştiren otantik liderlere ihtiyacı vardır. Karmaşık sistemlerin farklı parçalarına hakim uzmanların ve departmanların iş birliği içinde ve şirketin ortak amaçlarına inanarak çalışmaları zorunluluk halini almıştır. Kısa süreli başarılara odaklanmak yerine sürdürülebilir yapılar kurmayı hedefleyen kurumlar ihtiyaç duydukları bu açık kültürü ancak otantik liderler sayesinde yaşatabilirler. 

Tuğrul Buğra Görgü

Eğitmen, Mentor, Koç, Fasilatör 

Kaynak: “Kendi Gerçek Kuzeyini Keşfet”, Bill George