VUCA Dünyası Liderliği İçin Kritik Meta Beceriler

VUCA Dünyası Liderliği İçin Kritik Meta Beceriler

12 Ekim 2016 - 13:24

VUCA Dünyası Liderliği İçin Kritik Meta Beceriler

VUCA Dünyası artık hepimizin yeni normali. Bu dünyada var olabilmek, çalıştığımız şirketler için rekabet avantajı sağlayarak rakiplerin önüne geçebilmek ve hatta sektöre öncülük edebilmek için amirlere değil liderlere ihtiyaç var.

İş dünyasında, finansal pazarlarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde zaman zaman umut veren ancak çoğu zaman karanlığın hâkim olduğu tablo hepimizi tereddütlü ve endişeli hale getirdi. Yatırım yapmaktan korkuyoruz, belli sektörlerde veya ekonomilerde iş yapmaktan çekiniyoruz. Yönetici olarak verdiğimiz kararların çoğu temkinli, yarınları kestirmede zorluk çekiyoruz.

Belirsizliği, karmaşayı, muğlaklığı ve değişkenliği içinde barındıran yeni normal, beraberinde geleceği öngörmeyi engelleyen bir sis bulutu ve içinden çıkılması güç koşullar yaratıyor. Böyle bir ortamda verimliliği sağlamanın koşulu; öğrenme, değişim ve gelişim konusunda çevik, esnek ve hızlı bir liderlik anlayışı.

VUCA Dünyasının dinamikleriyle oluşan bu sis bulutunu dağıtmak ve geleceği daha aydınlık kılmak için, liderlerin yeni normale ayak uydurmalarını kolaylaştıran çok kritik meta becerileri geliştirmeye ihtiyacı var. Talentouch olarak şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirdiğimiz yetkinlik bazlı gelişim programlarını hazırlarken neredeyse tüm şirketlerde bu ihtiyacı gözlemleyebiliyoruz. Bu süreçlerde edindiğimiz tecrübe sayesinde yeni normalde başarılı sonuçlar almaya ve fark yaratmaya gönüllü olan liderlerin geliştirmeleri gereken meta becerileri şöyle özetleyebiliriz:

Yüksek Farkındalık ve Öğrenmeye Açıklık: Bir liderin VUCA ortamında etkin olabilmesi için, güçlü yönlerinin ve gelişim alanlarının farkında olması, geribildirime açık olması, öğrenme merakının yüksek olması, davranışlarını ve düşüncelerini hızla değişen koşullara adapte edebilmesi gerekir. VUCA Dünyasının getirdiği hız, bilgiye ulaşma ve teknolojik gelişmelerde ortaya çıkan hız düzeyi ile doğru orantılı olarak seyrediyor. Bu koşullar, liderlerin bugünün gerçeklerini öngörebilmelerini ve çalışanlarını çeviklik konusunda geliştirmelerini gerektiriyor. Dolayısıyla yeni normalde öğrenme çevikliği yüksek olanlar kazanıyor.

Dayanıklılık, Yüksek Enerji ve Motivasyon: Bir liderin VUCA ortamında etkin olabilmesi için, baskı, aksilik ve değişim yaratan durumlardan daha güçlü çıkması, yüksek enerjiyle ve canlılıkla çalışması, zorlu koşulları aşma motivasyonunun yüksek olması ve zorluklarla başa çıkma becerilerini geliştirmesi gerekir. VUCA Dünyası her ne kadar zorlu koşullar yaratsa da, bu zorluklara direnen ve enerjisini yeniden toparlayıp içsel motivasyonla yoluna devam edenler kazanıyor.

Değerlere Bağlılık: Bir liderin VUCA ortamında etkin olabilmesi için, içsel bütünlüğüne aykırı davranmaması, birbiriyle tutarlı davranışlar sergilemesi ve doğal olması gerekir. VUCA Dünyasının getirdiği muğlaklık liderlerin önünü görmesini ve gelecek planları yapmasına engel oluyor. Bu koşullarda liderin yolunu kaybetmemesinin sırrı, ahlaki pusulasını her koşulda bir rehber olarak görebilmesinde gizli. Yani yeni normalde sahip olduğu değerlere adanmışlığı ve kurum değerlerine bağlılığı yüksek olanlar kazanıyor.

Einstein’in sözünde olduğu gibi “Yarattığımız dünya düşüncelerimizin ürünüdür, düşüncelerimiz değişmeden dünya değişmez.” Yeni normal de yarattığımız dünyanın bir parçası ve bizim düşünme şeklimiz, iş yapış biçimimiz ve liderliğe yüklediğimiz anlam değişmediği sürece VUCA Dünyası bize alerjik reaksiyon gösterecek ve bu dünyada var olamadığımızı hissetmeye başlayacağız. Düşüncelerimizi değiştirme esnekliğini kazanmamızı sağlayan meta becerileri edinmek VUCA koşullarına adapte olmamızı hızlandıracak ve kolaylaştıracak.

VUCA Dünyası liderliği için kritik önem sahip meta becerileri geliştirmek, liderlerin önce kendilerine sonra da kurumlarına karşı duyduğu sorumluluğun gereği. Değişime kendimizden başlayarak VUCA Dünyasının bir parçası olmalıyız.

VUCA Dünyasında liderliğin gerektirdiği meta becerilerin üzerinde düşünerek değişim ve gelişim adına bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu konuda daha etkili bir adım atmak isterseniz Talentouch olarak liderlerin yetkinliklerini geliştirerek VUCA Dünyasında var olmalarını ve fark yaratmalarını desteklemek amacıyla geliştirdiğimiz Gelecek İçin Gelişim Programı hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

info@talentouch.com.tr