Ya Dışındasındır Üçgenin Ya da İçinde Yer Alacaksın

Ya Dışındasındır Üçgenin Ya da İçinde Yer Alacaksın

29 Ağustos 2017 - 13:46

Transaksiyonel Analist olan Stephen Karpman tarafından inşa edilen bu kurama göre sosyal ilişkilerimizde hepimiz bazı roller sergileriz. Bu sahnede kurban, kurtarıcı ve suçlayıcı olmak üzere birbirini tamamlayan 3 rol bulunuyor. Bu rolleri çok erken yaşlarda aile ilişkilerimiz çerçevesinde öğreniriz. Sonrasında ise sosyal ilişki kurduğumuz birçok alanda sergileyebiliriz.

Neden bu rolleri sergilemeyi seçeriz?

İlgi görmek, fark edilmek, başarılarımızın takdir edilmesi gibi isteklerle bu rolleri sergileriz. Genel çerçevede seçtiğimiz ana bir rol olsa da karşılaştığımız duruma göre roller arasında geçişler yapmamız da mümkün.

Rollere Kısa Bir Bakış

Kurban: Kişi bu rolde kendisini aciz ve yetersiz görür, kapasitesinin farkında değildir. Yaşadığı tüm olumsuz durumlar için çevreyi ve koşulları sorumlu tutar. Kendi sorumluluğunu daima göz ardı eder. Hayatında her zaman yaşadığı kötü durumlar ile ilgili suçlayan birine ve bu koşullarda onu savunacak ve koruyacak bir kurtarıcıya ihtiyaç duyar.

Kurtarıcı: Kurtarıcı kelimesi olumlu bir çağrışım yapsa da aslında karşı tarafın isteklerini ve iradesini yok sayarak hareket eden bir figürdür. Kurtarıcı kişiler kendi sorunlarını göz ardı ederek diğer insanların sorunlarını odak noktası haline getirirler.

Suçlayıcı: Öfke ve kızgınlık duyguları ile hareket eder. Karşısındaki kişiyi eleştirir, aşağılar ve küçümser. Her zaman kendisinin haklı olduğuna inanır.

Drama Üçgenine Dahil Olmamak İçin Ne Yapmalıyız?

Bu tutumlar ile karşılaştığımızda açık iletişim kurarak yetişkin tutumu korumaya çalışmalıyız. Başka bir seçenek ise üçgeni tersine çevirmek olabilir. Bahsettiğimiz her bir rol gelişim alanlarını fark ederek onlar üzerinde çalışmalar yaparsa büyük ölçüde psikolojik oyundan korunmuş olacaktır.