Yaşam Bir Dans

Yaşam Bir Dans

18 Mayıs 2015 - 09:10

Olumlu tutumlar olumlu sonuçlar doğurur, olumsuz tutumlar olumsuz sonuçlar doğurur.

Yaşam bir dans… Bu dansı duygu ve düşüncelerimizin tezahürü olan tutum ve davranışlarımızla ortaya koyuyoruz. İnsanlarla olan ilişkilerimizde olumlu sonuçlar almamızı sağlayan tutumlarımız olduğu gibi, ilişkilerimizin kalitesini etkileyen olumsuz tutumlar da sergileyebiliyoruz ya da bu tutumlarla karşılaşabiliyoruz. İnsan ilişkilerini kaliteli bir şekilde yönetmek ve bu dansı pozitif tutumlarla sürdürmek bizi başarılı sonuçlara götürüyor.

İletişim kurarken 3 farklı benlik ortaya çıkıyor, hepimizin içinde anne-baba, profesyonel ve çocuk benliği var. Bu benliklerin alt tutumlarını karşımızdaki kişiden gelen mesajlara göre öne çıkarıyoruz. Anne-baba benliğinin altındaki “destek veren” ve “yardım eden” tutumları pozitif olan tutumlardır ve etkileme ve ikna konusunda bizi desteklerler. Ancak “kurtarıcı” ve “suçlayıcı” tutumları anne-baba benliğinin negatif tutumlarıdır ve ilişkilerimizi olumsuz etkilerler. Kimse onu suçlayan ve aşırı korumacı birinden pozitif bir şekilde etkilenmez ve bu tutumlarla sürdürülen iletişim pozitif bir yöne doğru ilerlemez.

Bir diğer benlik çocuk benliğimizdir. Bu benliğin alt tutumlarında yer alan “isyan eden çocuk” ve “boyun eğen çocuk” bizi kurban psikolojisine sokar. Bu tutumlarla iletişim kurmak ve sonuç almak oldukça güçtür. Aynı zamanda bu benliğin bir alt tutumu da “özgür çocuk”tur ve yaşama sevincimizi ifade eder. İşimizi ne kadar çok severek yaptığımız, mesleğimizden duyduğumuz coşku ve adanmışlığımız bu tutumun ürünüdür. Dolayısıyla ilişkilerimizde özgür çocuk devredeyken başarı sağlama olasılığımız diğer negatif çocuk tutumlarına nazaran daha yüksek olacaktır.

Bir diğer benlik “profesyonel”dir. İş yaşamında bu tutumun ön planda olması; kişinin olayları analiz/sentez etmesi, sorgulaması, neden-sonuç ilişkisi kurarak muhakeme yapması ve mantık çerçevesinde değerlendirmeler yapmasını sağlar. İş yaşamında profesyonel tutumun ön planda olması; bizim markamızı nasıl temsil ettiğimizi, işimizle ilgili bilgi düzeyimizi, tecrübelerimizi işe aktarma şeklimizi ve performansımızı ifade eder. Dolayısıyla profesyonel benlik başarıyı beraberinde getirir.

Unutmayın, yaşam bir dans… Bu dansın ritmine uymak ve dansın ahengini bozmamak için olumlu tutumları (destek veren, yardım eden, profesyonel ve özgür çocuk) korumak önem taşır.